Gjøco Herregård Supermax: Heltäckande Träskydd

Självrengörande hybridfärg, Oljefärg för utomhusbruk

Gjøco Herregård Supermax är en självrengörande, halvblank och vacker hybridfärg med långa underhållsintervaller. Produkten är en akrylförstärkt vattenburen oljefärg för utomhusbruk som har en fyllig och god konsistens. Den är slitstark, glansstabil och ger ett bra skydd mot väder och vind samt behåller kulören över lång tid. Herregård Supermax innehåller filmkonserveringsmedel som förhindrar tillväxten av mögelsvampar och alger. 

Hybridfärgen har goda torkegenskaper som tillåter att måla 2 skikt på en dag. Gjøco Herregård Supermax kan användas utomhus på nya, gamla, laserade, målade eller tryckimpregnerande träytor. Används med fördel tillsammans med Gjøco Oljegrunning/Oljegrund. Produkten går även att användas på grundad metall samt plast som finns i byggnader.

Vad är en hybridfärg?

Hybridfärg är en vattenburen färg vars bindemedel är en kombination av alkyd- och akrylatbindemedel. En hybridfärg kan generellt sett användas när du ska måla om allt från träfasaden på ditt hus, vindskivorna, fönstren till staketet, pergolan eller barnens trädkoja.

Traditionellt sett har man kategoriserat färger efter vad deras lösningsmedel bestått av; till exempel vattenbaserade färger eller oljebaserade färger. En vattenbaserad färg har vatten som lösningsmedel, medan en oljebaserad har mineralterpentin som lösningsmedel.
Men i och med att utvecklingen samt tekniken hela tiden går framåt så finns det en annan superprodukt – Hybridfärgen – det bästa av två världar!

Hybridfärgen består av, som tidigare nämnt, en kombination av alkyd och akrylat, det vill säga två olika sorters bindemedel. Denna kombination ger egenskaper både från akrylatet men även från alkyden. Med egenskaperna från alkyden, så får du en bättre glansstabilitet, snabbare torktid samt dess förmåga att tränga in i träet än hos de rena alkydfärgerna och egenskaperna från akrylatet så får du en större motståndskraft mot fukt samt en bättre färgbeständighet än hos rena akrylatfärger. 

Hybridfärgerna kommer i många olika varianter och med olika blandningar så var noga med att läsa instruktionerna för användning av just den sortens hydridprodukt du väljer i och med att vissa hybridfärger kan kräva en förbehandling i form av grundfärg och vissa behöver inte några särskilda förkrav. På denna sida hittar du de olika hybridfärger till exterört träverk, som vi på Gebenna säljer.

Så får du det bästa resultatet med Herregård Supermax:

Förbehandling:

  1. Ytan måste vara ren och torr.
  2. Tidigare behandlade ytor ska rengöras med Gjøco Krafttvätt.
  3. Nya och trärena ytor som har varit obehandlade mer än 4 veckor skall stålborstes och tvättas med Gjøco Hustvätt före grundning.
  4. På hyvlat virke och andra blanka och hårda ytor stålborstning/slipning kan det vara nödvändigt för att säkerställa vidhäftning. Vassa kanter ska rundas för att säkerställa bästa möjliga kanttäckning.
  5. Lös färg/bets/lasyrflagor och lösa träfibrer avlägsnas genom stålborstning/skrapning.
  6. Tryckimpregnerat virke som kan vara vax eller silikon behandlat måste avfettas med t ex. T-sprit.

Grundning och applicering:

  1. På nytt, obehandlat, bart eller behandlat virke och kittfals appliceras ett skikt Gjøco Oljegrunning/Oljegrund.
  2. Ändträ och skärytorna bör vara mättade väl med Gjøco Oljegrunning/Oljegrund, gärna 3 – 4 strykningar vått-i-vått.
  3. På nytt obehandlat trä appliceras 2 skikt och på nytt hyvlat trä appliceras 3 skikt.
  4. På tidigare behandlat trä appliceras 1 – 2 skikt efter behov eller upp till 3 skikt på hyvlat trä.

Hybridfärg vid fasadmålning

Tack vare kombinationen av alkyd och alkrylat så får du en färg som ger din träfasad de bästa förutsättningarna att hålla sig fräsch länge. Fasaden får en oerhört hållbar yta och kulören samt glansen kommer vara bestående. Hybridfärgen skyddar även husets träfasad mot angrepp från till exempel ytmögel. Hybrid färgen kan användas vid både ommålning eller nymålning av fasader samt att den även går att använda på grundad metall och plast. 

På vår hemsida under kategorin inspiration, blogg och guide hittar du många olika guides för hur du bäst målar om och underhåller din fasad.